Chemické čištění odpadů a kanalizace


Chemické přípravky na čištění odpadů a kanalizace, lze zakoupit v každé drogérii. Asi nejpoužívanější přípravek na čištění potrubí je tzv. krtek, ale čistících přípravků je celá škála, můžeme použít i Hydroxid, který cenově vychází o něco lépe. Pokud přípravek nezabere, dá se použít i kyselina sírová, je to ovšem hodně razantní řešení. Reakce chemikálií bývá dosti agresivní a je třeba ji provádět s maximální opatrností a obezřetností, jedná se totiž o žíraviny.

Chemické přípravky, pro čištění potrubí, bychom měli používat spíše preventivně, ještě dokud odpady odtékají. Pokud se utvoří ucpávka a odpad přestane odtékat úplně, je už většinou pozdě a je lepší zavolat specializovanou firmu na čištění odpadů a kanalizace, která je vybavena technikou pro tlakové čištění vodou i mechanické čištění. Chemické čištění kanalizace ovšem moc nedoporučuji, jelikož při chemické reakci vzniká vysoká teplota a ta by mohla poškodit potrubí, protože dříve se používali plastové rozvody odpadů z PVC, které disponovali hraniční teplotou okolo 60 °C, a může se stát, že se trubky vlivem teploty zdeformují, pokroutí a sníží se průtok nebo začne prolínat splašková voda do zdí budovy. Při často opakovaném chemickém čištění může dojít k úplnému ucpání odpadu v důsledku odstranění většího množství usazenin, které může vytvořit ucpávku v potrubí. Dnes se již používají zejména polypropylenové trubky, u kterých by toto nebezpečí nemělo hrozit.
                  Krtek                        kyselina