Preventivní čištění kanalizace


Preventivní čištění kanalizace je třeba provádět pravidelně v intervalu alespoň jednou ročně, aby se předešlo zbytečným haváriím kanalizačního potrubí a dalším škodám na majetku důsledkem rozlité splaškové vody z kanalizačního řadu.

Preventivním čištěním kanalizace odstraníme veškeré usazeniny a nánosy z potrubí a opět tak zajistíme plný průtok kanalizace.

Pokud máte o preventivní čištění zájem, můžete využít našich služeb.


                  preventivní čištění kanalizacePříčiny ucpaní kanalizací