Tlakové čištění kanalizace


K tlakovému čištění kanalizace je zapotřebí objemná nádrž s vodou, kterou máme umístěnu v každém čistícím voze a dovezeme si ji sebou. Nádrž s vodou je propojena s vysokotlakým čerpadlem, které dodává potřebný tlak vody o síle až 210 barů a průtoku 75l/min. Vysokotlaké čerpadlo dodává proud vody přes tlakovou hadici o délce několik desítek metrů, až do čištěného kanalizačního potrubí. Tlaková hadice je zakončena výměnou tryskou. Výměnných trysek pro čištění kanalizace máme několik druhů například rotační, kopinaté, bahenní, frézovací, a volíme je dle zanesení a typu ucpávky v čištěném kanalizačním potrubí.

Metoda tlakového čištění je vhodná pro všechny druhy potrubí většího průměru, jako je ležatá kanalizace, kanalizační přípojky, areálová kanalizace a všude tam, kde nehrozí bezprostřední vytopení obytných budov splaškovou vodou.

Tlakové čištění kanalizace je v dnešní době nejpoužívanější a nejefektivnější metoda čištění potrubí, která se využívá na celém světě.

Tlakové čištění kanalizace provádíme kvalitní a výkonnou technikou, od výrobců osvědčených značek.


                  čištění kanalizace Brno


                  tlakové čištění kanalizace


                  tlakové čištění kanalizace